KOSA (CAPILLI)

Kosa pokriva najveći deo kože glave, a sastoji se iz vrlo velikog broja dugih dlaka. Ovakva vrsta dlaka nalazi se i u bradi i brkovima. Osim toga, postoji i vrsta kratkih dlaka na koži glave, i to u obrvama i trepavicama. Inače, dlake su rožaste tvorevine sloja kože zvanog pokožica. Svaka dlaka ima dva dela: koren usađen u kožu i stabljiku koja štrči iznad kože. Koren je u donjem delu proširen u glavicu sa jednim udubljenjem odozdo. U ovo udubljenje uvlači se bradavičasta tvorevina kože sa krvnim sudovima za ishranu dlake i sa živcima. Glavica predstavlja plodni deo dlake jer omogućuje rast dlake. Koren dlake obuhvata tanak sloj pokožice zvani mešak. Njemu su pridodate obično dve lojne žlezde grozdastog oblika, čija je uloga da svojim proizvodom - lojem održava masnoću dlake i kože. Od količine izlučenog loja zavisi masnoća dlake i kože. Preterano lučenje loja izaziva stanje zvano seboreja, što može imati za posledicu promene u koži praćene pojavom proređivanja kose i ćelavošću.
Dnevni rast kose iznosi prosečno trećinu milimetra. Vek trajanja dlaka iznosi 3 do 5 godina, a u obrvama i trepavicama oko 3 meseca. Posle tog vremena dlake ispadaju i zamenjuju se novim. Normalno dnevno ispada od 30 do 100 dlaka, a ako ispada više dlaka od toga broja, onda je to patološka pojava. Uzrok opadanja kose je različit: poremećaj u ishrani dlake, mehanički pritisak na dlaku, upotreba nepodesnih deterženata ili sapuna, neke zarazne bolesti i drugo. Kosa može da opadne privremeno ili trajno, što zavisi od uzorka. Opadanje kose naziva se ćelavost (alopecija), koja može da bude potpuna ili delimična, a najčešće počinje na temenu.
Uloga kose je dvojaka. Ona kao pokrivač glave ima zaštitnu funkciju, jer sprečava gubitak toplote. Svaki dodir vlasi se dobro oseća, te prema tome kosa je i organ osetljivosti. Osim toga, kosa služi i kao ukras, u čemu se ogleda i njena estetska uloga.
Prema tome kosu treba brižljivo negovati i u slučaju potrebe valja preuzeti odgovarajuće lečenje. Zato vam preporučujemo ovaj biljni losion goricin sa kojim je izlečeno hiljade pacijenata, a koji će izlečiti milione pacijenata u svetu. Sa dosadašnjim iskustvom goricin losion po recepturi pažljivo odabranog bilja je jedinstven u svetu i veoma, veoma uspešan.

 
     
U ponudi je novi proizvod za sede kose i sampon Goricin za novi rast kose, GORICIN,Srbija, Telefoni : +381(14) 35-35-571, +381(63)75-22-143